طرح های آبیاری پلدختر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پلدختر

مناقصات لوله کانال تلگرام