طرح های آبیاری مینودشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مینودشت

مناقصات لوله کانال تلگرام