طرح های آبیاری میرجاوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میرجاوه

مناقصات لوله کانال تلگرام