طرح های آبیاری فلاورجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فلاورجان

مناقصات لوله کانال تلگرام