طرح های آبیاری ساوجبلاغ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ساوجبلاغ

مناقصات لوله کانال تلگرام