طرح های آبیاری دهگلان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در دهگلان

مناقصات لوله کانال تلگرام