طرح های آبیاری ثلاث باباجانی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ثلاث باباجانی

مناقصات لوله کانال تلگرام