طرح های آبیاری تایباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تایباد

مناقصات لوله کانال تلگرام