طرح های آبیاری اسلام آباد غرب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اسلام آباد غرب

مناقصات لوله کانال تلگرام