مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری گنبد کاووس

مناقصات آبرسانی گنبد کاووس و طرح های آبیاری گنبد کاووس و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری گنبد کاووس

مناقصات لوله کانال تلگرام