مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری گمیشان

مناقصات آبرسانی گمیشان و طرح های آبیاری گمیشان و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری گمیشان

مناقصات لوله کانال تلگرام