مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری گتوند

مناقصات آبرسانی گتوند و طرح های آبیاری گتوند و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری گتوند

مناقصات لوله کانال تلگرام