مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری کامیاران

مناقصات آبرسانی کامیاران و طرح های آبیاری کامیاران و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری کامیاران

مناقصات لوله کانال تلگرام