مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری پیرانشهر

مناقصات آبرسانی پیرانشهر و طرح های آبیاری پیرانشهر و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری پیرانشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام