مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری پاسارگاد

مناقصات آبرسانی پاسارگاد و طرح های آبیاری پاسارگاد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری پاسارگاد

مناقصات لوله کانال تلگرام