مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری پارس آباد

مناقصات آبرسانی پارس آباد و طرح های آبیاری پارس آباد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری پارس آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام