مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری هندیجان

مناقصات آبرسانی هندیجان و طرح های آبیاری هندیجان و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری هندیجان

مناقصات لوله کانال تلگرام