مناقصات لوله همدان

مناقصات آبرسانی همدان و طرح های آبیاری همدان و پروژه های گازرسانی همدان

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات گاز همدان

پروژه احداث شبکه و انشعابات بصورت پراکنده در شهرستان تویسرکان و روستاهای تابعه
پروژه احداث 5 مورد چاه حفاظت از زنگ در شهر همدان و احداث در داخل ( TBS اعتمادیه، سعیدیه،جانبازان،اداره مرکزی و گازرسانی منطقه1 )
پروژه اجرای کارهای شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن بصورت پراکنده و همچنین تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز شهرستان قهاوند
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب 150 انشعاب پلی اتیلن و60 انشعاب فلزی در شهر کبودرآهنگ و روستاهای تابعه
پروژه گازرسانی بصورت پراکنده به صنایع درسطح استان همدان
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن در روستاهای قبانقلی و باغچه غاز شهرستان فامنین
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن در روستاهای قبانقلی و باغچه غاز شهرستان فامنین
ایام ا... دهه مبارک فجر با بهره برداری 27 پروژه گازرسانی در استان همدان
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان ملایر و روستاهای تابعه
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان ملایر و روستاهای تابعه
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان رزن و روستاهای تابعه
ایام ا... دهه مبارک فجر با بهره برداری 27 پروژه گازرسانی در استان همدان
ایام ا... دهه مبارک فجر با بهره برداری 27 پروژه گازرسانی در استان همدان
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان رزن و روستاهای تابعه
گازرسانی به روستاهای بید کرپه علیا، وسطی و سفلی ملایر
مناقصات گاز

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب همدان

اصلاح و توسعه 17 کیلومتر شبکه توزیع آب و فاضلاب در همدان - تاریخ درج : 1396/7/24
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب کلکتور F2 ، شهرک صادقیه و سطح شهر همدان به شماره ج/ 189/96
تجلیل از ایثارگران شرکت آب و فاضلاب استان همدان - تاریخ درج : 1396/7/20
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرصالح آباد به شماره ج/2-167/96
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای راه آسفالتی محوطه انبار شرکت آب و فاضلاب همدان به شماره ع/ 1-177/96
اصلاح و توسعه 26 کیلومتر از شبکه توزیع آب در 6 ماهه نخست - تاریخ درج : 1396/7/15
تقدیر فرماندار بهار از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان همدان - تاریخ درج : 1396/7/12
رودخانه عبوری از 2 منطقه حاشیه‌ای همدان عاری از فاضلاب شد - تاریخ درج : 1396/7/8
انجام 50 درصد اصلاح شبکه آب و فاضلاب پیاده‌راه میدان امام(ره) و خیابان اکباتان - تاریخ درج : 1396/7/4
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح شهر همدان (مهدیه-18متری بهنامجو-بن بست دریا) به شماره ج/ 179/96
حضور معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همدان - تاریخ درج : 1396/6/26
پایان حفاری و لوله گذاری چاه شماره 39 ملایر - تاریخ درج : 1396/6/26
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرصالح آباد به شماره ج/1-167/96
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای راه آسفالتی محوطه انبار شرکت آب و فاضلاب همدان به شماره ع/ 177/96
مزایده عمومی اجاره زمینهای قابل کشت تصفیه خانه فاضلاب شهر اسدآباد به شماره ج/ 176/96
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات شهرداری همدان

استفاده سبزی کاران از فاضلاب مسبب بوی ناخوشایند خیابان پلیس
همدان در اجرای دستورالعمل ارائه انشعابات خدماتی به مناطق حاشیه ای شهر پیش رو باشد
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فضای سبز
مسابقه طراحی فضای سبز در همدان برگزار شد
مناقصات شهرداریلوله، اتصالات و تأسیسات همدان