مناقصات لوله همدان

مناقصات آبرسانی همدان و طرح های آبیاری همدان و پروژه های گازرسانی همدان

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات گاز همدان

پروژه احداث شبکه و انشعابات بصورت پراکنده در شهرستان تویسرکان و روستاهای تابعه
پروژه احداث 5 مورد چاه حفاظت از زنگ در شهر همدان و احداث در داخل ( TBS اعتمادیه، سعیدیه،جانبازان،اداره مرکزی و گازرسانی منطقه1 )
پروژه اجرای کارهای شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن بصورت پراکنده و همچنین تعمیرات و نگهداری شبکه تاسیسات گاز شهرستان قهاوند
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب 150 انشعاب پلی اتیلن و60 انشعاب فلزی در شهر کبودرآهنگ و روستاهای تابعه
پروژه گازرسانی بصورت پراکنده به صنایع درسطح استان همدان
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن در روستاهای قبانقلی و باغچه غاز شهرستان فامنین
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن در روستاهای قبانقلی و باغچه غاز شهرستان فامنین
ایام ا... دهه مبارک فجر با بهره برداری 27 پروژه گازرسانی در استان همدان
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان ملایر و روستاهای تابعه
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان ملایر و روستاهای تابعه
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان رزن و روستاهای تابعه
ایام ا... دهه مبارک فجر با بهره برداری 27 پروژه گازرسانی در استان همدان
ایام ا... دهه مبارک فجر با بهره برداری 27 پروژه گازرسانی در استان همدان
پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پراکنده شهرستان رزن و روستاهای تابعه
گازرسانی به روستاهای بید کرپه علیا، وسطی و سفلی ملایر
مناقصات گاز

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب همدان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر ملایر به شماره ع/2-199/96
تقدیر ازمقاله آبفای استان همدان در نهمین همایش مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور - تاریخ درج : 1396/9/14
انتصاب سرپرست ادره آب و فاضلاب شهر صالح آباد - تاریخ درج : 1396/9/14
بازدید جمعی از دانش آموزان از تصفیه خانه فاضلاب ملایر - تاریخ درج : 1396/9/12
بازدید جمعی از دانشجویان از تصفیه خانه فاضلاب ملایر - تاریخ درج : 1396/8/24
واگذاری 6 هزار و 163 فقره انشعاب آب و فاضلاب در شهرستان همدان - تاریخ درج : 1396/8/24
بازدید جمعی از دانشجویان از تصفیه خانه فاضلاب نهاوند - تاریخ درج : 1396/8/24
بازدید از تصفیه خانه فاضلاب کبودراهنگ - تاریخ درج : 1396/8/24
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب کلکتور F2 ، شهرک صادقیه و سطح شهر همدان به شماره ج/ 1-189/96
اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سطح شهر همدان
اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر ملایر
اجرای خط انتقال فاضلاب شهر صالح آباد و تهیه و خرید لوله و متعلقات لازم
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب دره مرادبیگ
اصلاح و توسعه 17 کیلومتر شبکه توزیع آب و فاضلاب در همدان - تاریخ درج : 1396/7/24
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب کلکتور F2 ، شهرک صادقیه و سطح شهر همدان به شماره ج/ 189/96
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات شهرداری همدان

تقدیر سرپرست شهرداری همدان از فرزند نخبه کارگر فضای سبز شهرداری
استفاده سبزی کاران از فاضلاب مسبب بوی ناخوشایند خیابان پلیس
همدان در اجرای دستورالعمل ارائه انشعابات خدماتی به مناطق حاشیه ای شهر پیش رو باشد
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فضای سبز
مسابقه طراحی فضای سبز در همدان برگزار شد
مناقصات شهرداریلوله، اتصالات و تأسیسات همدان