مناقصات لوله هرمزگان

مناقصات آبرسانی هرمزگان و طرح های آبیاری هرمزگان و پروژه های گازرسانی هرمزگان

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب هرمزگان

بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای درگهان ، سوزا و هر
هره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای پارسیان ، کوشکنار و
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای رودان , بیکا , و ز
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای میناب , هشتبندی ,
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای میناب , هشتبندی ,
هره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب جزایر ابوموسی , تنب بزرگ و
شرکت های آب و فاضلاب شهری
شرکت های آب و فاضلاب روستایی
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان Hormozgan Water and Wastewater Co.‎
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات آب فاضلاب روستایی هرمزگان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان: صدا و سیما تاثیر گذار ترین رسانه در میان روستاییان است
با حضور استاندار هرمزگان:مجتمع آبرسانی پور و تیاب جائر از توابع شهرستان حاجی آباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر لنگه بصورت حجمی
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان سیریک بصورت حجمی
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ستودنی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان:اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار جهت آبرسانی به روستاهای شهرستان میناب
پلاک گذاری بیش از 22 هزار مشترک آب و فاضلاب روستایی در هرمزگان
جوابیه شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان
مناقصه یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای بخش هشتبندی شهرستان میناب بصورت حجمی
مناقصه یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای بخش مرکزی – سندرک و توکهور شهرستان میناب بصورت حجمی
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان:تجهیز و بهره برداری از سه حلقه چاه جدید در سه روستای شهرستان میناب
تقدیر استاندار هرمزگان از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان به مناسبت هفته روابط عمومی
تقدیر استادار هرمزگان از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان
تقدیر دوباره وزیر نیرو از مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در "آیین خدمت رسانی آب و برق به روستاهای کشور"
گزارش تصویری: ایستگاه صلواتی شرکت اب و فاضلاب روستایی هرمزگان به مناسبت اعیاد شعبانیه
مناقصات آب فاضلاب روستاییلوله، اتصالات و تأسیسات هرمزگان