مناقصات لوله هرمزگان

مناقصات آبرسانی هرمزگان و طرح های آبیاری هرمزگان و پروژه های گازرسانی هرمزگان

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب هرمزگان

شرکت های آب و فاضلاب شهری
شرکت های آب و فاضلاب روستایی
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای درگهان ، سوزا و هر
هره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای پارسیان ، کوشکنار و
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای رودان , بیکا , و ز
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای میناب , هشتبندی ,
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرهای میناب , هشتبندی ,
هره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن ذخیره ، خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات و خدمات نصب ، تعویض ، قطع ، وصل و جمع آوری انشعابات آب مناطق تحت پوشش امور آب و فاضلاب جزایر ابوموسی , تنب بزرگ و
شرکت های آب و فاضلاب شهری
شرکت های آب و فاضلاب روستایی
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان Hormozgan Water and Wastewater Co.‎
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات آب فاضلاب روستایی هرمزگان

تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر خمیر
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان حاجی آباد
ساختمان امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بشاگرد اتمام و اماده بهره برداری است
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان پارسیان بصورت حجمی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک بصورت حجمی
تقدیر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و رییس کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان و فرماندار بندرعباس از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان
اجرای طرح فاضلاب در روستای خمینی شهر شهرستان بشاگرد
بازدید فرماندار و مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بندرعباس از پروژه های در حال اجرای این شهرستان
گزارش تصویری: بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان از پروژه های آبرسانی روستایی شهرستان رودان
بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان و فرماندار شهرستان بندرلنگه از آبشیرینکن های در حال ساخت این شهرستان
تودیع و معارفه معاونت توسعه و مهندسی شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان انجام شد
عملیات آبرسانی به روستای کریداز شهرستان رودان آغاز شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان:اقدامات بی سابقه ای در دولت تدبیر و امید در حوزه ابرسانی روستایی صورت گرفت و هنوز باید کارهای بزرگی انجام شود
گزارش تصویری: بازدید مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب روستایی هرمزگان از پروژه های ابرسانی روستایی شهرستان بندرلنگه و حضور در جلسه شورای اداری این شهرستان
آگهی مناقصه نوبت دوم تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بندر لنگه بصورت حجمی
مناقصات آب فاضلاب روستاییلوله، اتصالات و تأسیسات هرمزگان