مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری نظر آباد

مناقصات آبرسانی نظر آباد و طرح های آبیاری نظر آباد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری نظر آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام