مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری مینودشت

مناقصات آبرسانی مینودشت و طرح های آبیاری مینودشت و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری مینودشت

مناقصات لوله کانال تلگرام