مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری میاندورود

مناقصات آبرسانی میاندورود و طرح های آبیاری میاندورود و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری میاندورود

مناقصات لوله کانال تلگرام