مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری میاندوآب

مناقصات آبرسانی میاندوآب و طرح های آبیاری میاندوآب و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری میاندوآب

مناقصات لوله کانال تلگرام