مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ملارد

مناقصات آبرسانی ملارد و طرح های آبیاری ملارد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ملارد

مناقصات لوله کانال تلگرام