مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری مرند

مناقصات آبرسانی مرند و طرح های آبیاری مرند و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری مرند

مناقصات لوله کانال تلگرام