مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری قصر شیرین

مناقصات آبرسانی قصر شیرین و طرح های آبیاری قصر شیرین و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری قصر شیرین

مناقصات لوله کانال تلگرام