مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری فریدونکنار

مناقصات آبرسانی فریدونکنار و طرح های آبیاری فریدونکنار و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری فریدونکنار

مناقصات لوله کانال تلگرام