مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری صومعه سرا

مناقصات آبرسانی صومعه سرا و طرح های آبیاری صومعه سرا و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری صومعه سرا

مناقصات لوله کانال تلگرام