مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری شاهین دژ

مناقصات آبرسانی شاهین دژ و طرح های آبیاری شاهین دژ و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری شاهین دژ

مناقصات لوله کانال تلگرام