مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری سیریک

مناقصات آبرسانی سیریک و طرح های آبیاری سیریک و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری سیریک

مناقصات لوله کانال تلگرام