مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری سیب سوران

مناقصات آبرسانی سیب سوران و طرح های آبیاری سیب سوران و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری سیب سوران

مناقصات لوله کانال تلگرام