مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری سلماس

مناقصات آبرسانی سلماس و طرح های آبیاری سلماس و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری سلماس

مناقصات لوله کانال تلگرام