مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری زرین دشت

مناقصات آبرسانی زرین دشت و طرح های آبیاری زرین دشت و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری زرین دشت

مناقصات لوله کانال تلگرام