مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری زرندیه

مناقصات آبرسانی زرندیه و طرح های آبیاری زرندیه و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری زرندیه

مناقصات لوله کانال تلگرام