مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری زرند

مناقصات آبرسانی زرند و طرح های آبیاری زرند و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری زرند

مناقصات لوله کانال تلگرام