مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری دیر

مناقصات آبرسانی دیر و طرح های آبیاری دیر و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری دیر

مناقصات لوله کانال تلگرام