مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری دره شهر

مناقصات آبرسانی دره شهر و طرح های آبیاری دره شهر و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری دره شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام