مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری خوی

مناقصات آبرسانی خوی و طرح های آبیاری خوی و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری خوی

مناقصات لوله کانال تلگرام