مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری خور و بیابانک

مناقصات آبرسانی خور و بیابانک و طرح های آبیاری خور و بیابانک و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری خور و بیابانک

مناقصات لوله کانال تلگرام