مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری حاجی آباد

مناقصات آبرسانی حاجی آباد و طرح های آبیاری حاجی آباد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری حاجی آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام