مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری جلفا

مناقصات آبرسانی جلفا و طرح های آبیاری جلفا و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری جلفا

مناقصات لوله کانال تلگرام