مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری جاجرم

مناقصات آبرسانی جاجرم و طرح های آبیاری جاجرم و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری جاجرم

مناقصات لوله کانال تلگرام