مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ثلاث باباجانی

مناقصات آبرسانی ثلاث باباجانی و طرح های آبیاری ثلاث باباجانی و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ثلاث باباجانی

مناقصات لوله کانال تلگرام