مناقصات لوله تهران

مناقصات آبرسانی تهران و طرح های آبیاری تهران و پروژه های گازرسانی تهران

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات (ج) اجرا و تکمیل دیوار اطراف زمین تصفیه خانه و ساختمانهای نگهبانی تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
ساخت ساختمان نگهبانی واقع در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (معاملات گروه 2)
بازگشایی پاکات (ج) لوله گذاری فاضلاب پایگاه شکاری (شهید لشکری)
فاضلاب مناطق شمال غربی تهران به تصفیه‌خانه جنوب منتفل می‌شود
بازگشایی پاکات(ج)لوله گذاری فاضلاب منطقه 7 شهرداری قطعه E3
بازگشایی پاکات (ج) لوله گذاری فاضلاب منطقه 7 شهرداری قطعه E1
بازگشایی پاکات (ج) لوله گذاری فاضلاب منطقه 7 شهرداری قطعه E2
بازگشایی پاکات (ج) لوله گذاری فاضلاب منطقه 7 شهرداری قطعه E4
بازگشایی پاکات (ج)انتخاب مشاور جهت ذکنترل مکانی ازبیلت های تهیه و ارائه شده توسط پیمانکاران شرکت فاضلاب تهران
بازگشایی (ج) انجام خدمات مطالعات محیط زیستی -اجتماعی سرریزهای اضطراری شبکه فاضلاب شهر تهران
شهروندان مراقب ماموران قلابی باشند/ سه نصاب غیرمجاز انشعاب فاضلاب به دام افتادند
لوله گذاری فاضلاب منطقه 21 شهرداری قطعات اول ،دوم و سوم
تماس با آب و فاضلاب کشور
پرورش: 14 مدول تصفیه‌خانه فاضلاب در استان تهران طراحی شده است
مدیرعامل آبفای استان تهران: 6000 کیلومتر شبکه فاضلاب در استان تهران انجام شده است
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات آب فاضلاب روستایی تهران

بررسی وضعیت آبرسانی روستای تقی آباد شهرستان ورامین در نشست با فرماندار
وضعیت آبرسانی در روستای سرانزا شهرستان فیروزکوه بهبود یافت
برگزاری مانور اطفاء حریق در مجتمع آبرسانی شهید صنیع خانی آبفار استان تهران
نحوه آبرسانی به روستاهای بخش جواد آباد شهرستان ورامین بررسی شد
رضایتمندی 4000 نفر از مشترکین روستای قبچاق شهرستان ملارد از بهبود وضعیت آبرسانی
روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی ورامین دارای آب کافی می باشد .
با نصب دو دستگاه ترانسفورماتور وضعیت آبرسانی در دو مجتمع ابراهیم آباد و کبود گنبد شهرستان پاکدشت بهبود یافت
بهره برداری از پروژه حفر و تجهیز چاه جدید در مجتمع آبرسانی کوثر
رضایتمندی مشترکین روستای مهردشت ملارد در پی بهبود وضعیت آبرسانی
بهبود وضعیت آبرسانی به روستای علی آباد قاجار شهرستان اسلامشهر
مدیر آبفای روستایی شهرستان ری خبر داد: راه اندازی سیستم تصفیه آب به روش الکترولیز نمک طعام در تاسیسات آبرسانی شهید تهرانی
اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در روستای امیر آباد توانبخشی و تعویض 40 کنتور خراب در روستای گمرگان شهرستان ملارد
بازدید امام جمعه شهرستان ملارد از تأسیسات آبرسانی مجتمع بی بی سکینه
بهره برداری از پروژه محوطه سازی تأسیسات آبرسانی روستای ده حسن شهرستان رباط کریم
بازدید اساتید و دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی از تصفیه خانه فاضلاب منجیل آباد
مناقصات آب فاضلاب روستاییلوله، اتصالات و تأسیسات تهران