مناقصات لوله تهران

مناقصات آبرسانی تهران و طرح های آبیاری تهران و پروژه های گازرسانی تهران

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب تهران

انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانهای اداری ، تأ سیسات و تجهیزات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران با بکارگیری 46 نفر نیروی انسانی در سطوح شغلی مختلف و به تفکیک مدارک تحصیلی .
: انجام خدمات حسابداری شامل : رسیدگی ، ممیزی و ثبت اسناد مالی ، تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش ، تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ، صورتهای مالی و.......) در حوزه ستادی و نواحی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .
فراخوان عمومی انجام عملیات تامین سیستم های تست اتصالات در سه نوع سوکت فلزی باد شونده سایز 1000-1200-1400 میلیمتر (معاملات گروه 2)
فراخوان عمومی تامین و خرید لوله اقطار 110 و 160 میلیمتر انشعابات و مشخصات F14 (معاملات گروه 2)
فراخوان عمومی اجرا،راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک ساختمان های اداری شرکت فاضلاب تهران به صورت PC
انجام عملیات قرائت کنتور وتوزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف (سبک وسنگین ) به صورت ردیف ، غیر ردیف و خاص به تعداد تقریبی 1683780 اشتراک در دوره های مشخص براساس برنامه زمان بندی در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
خرید لوله پلی پروپلین اقطار 110 و 160میلیمتر (معاملات گروه 2)
فراخوان عمومی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای ناحیه مرکزی CN قطعه C3 مناطق 6 و 12 شهرداری
فراخوان عمومی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای ناحیه مرکزی CN قطعه C4 مناطق 7و 12 شهرداری
با اعتباری معادل 20هزار میلیارد ریال انجام شد/ پروژه‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال 96
فراخوان عمومی احداث مجموعه پست امداد تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
فراخوان عمومی تامین و خرید لوله بتن پلیمر قطر 1000 میلیمتر (معاملات گروه 2)
بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی ) اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 21 شهرداری تهران.
واگذاری کارهای مربوط به الف) نظافت ساختمان ها ومحوطه های شرکت ب) خدمات آبدارخانه ج) خدمات فنی د) خدمات عمومی ه) خدمات تخصصی شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
انجام خدمات نگهداری فضای سبز شامل محوطه های چمن کاری ، گل کاری وگیاهان آپارتمانی ،درختکاری وزیبا سازی ونظافت محوطه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران .
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات آب فاضلاب روستایی تهران

بررسی وضعیت آبرسانی به روستای زردبند شهرستان شمیران در نشست مردمی این شهرستان با اهالی
آبرسانی به 280 نفر در روستای آجر بست شهرستان ورامین
افتتاحیه تاسیسات آبرسانی جلیل آباد از مجتمع آبرسانی روستایی جامکاران شهرستان پیشوا در دهه فجر
وضعیت آبرسانی به روستای امین آباد شهرستان شمیران بهبود یافت
اجرای 800 متر خط انتقال آب در روستای چی چکلو شهرستان اسلامشهر
اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب و نصب انشعاب در روستای گلحصار شهرستان ری
برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از لوله های چدن نشکن در آبفار استان تهران
آبفار شهرستان ملارد شبکه آبرسانی در دو روستای تحت پوشش خود را شستشو نمود
مدیرعامل آبفار استان تهران اعلام کرد: بهره برداری از پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش MBBR در روستای سعید آباد پردیس
بخشی از شبکه توزیع آب در روستای حصار دماوند بازسازی شد
فرهنگ سازی استفاده صحیح از سیستم جمع آوری فاضلاب خانگی در سطح روستای منجیل آباد شهرستان رباط کریم
اجرای 1000 متر خط انتقال به منظور ارتقاء کیفیت آبرسانی به روستای امین آباد شهرستان شمیران
دریافت تندیس و لوح تقدیر مدیرعامل آبفار استان تهران در گردهمایی هم اندیشی حوزه تحقیقات، فن آوری و ارتباط با صنعت آب و فاضلاب کشور
بررسی روند آبرسانی روستاهای شهرستان اسلامشهر با حضور مدیرعامل آبفار تهران و اعضاء شورای اسلامی شهرستان
بررسی وضعیت آبرسانی روستاهای شهرستان پیشوا در جلسه با اعضای شورای اسلامی این شهرستان
مناقصات آب فاضلاب روستاییلوله، اتصالات و تأسیسات تهران