مناقصات لوله تهران

مناقصات آبرسانی تهران و طرح های آبیاری تهران و پروژه های گازرسانی تهران

مناقصات لوله کانال تلگرام

طرح ها و مناقصات آب و فاضلاب تهران

فراخوان عمومی خرید دریچه منهول
نتیجه ارزیابی کیفی انجام خدمات بازنگری بخش فاضلاب نشریه 303
نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه خدمات مهندسی نظارت بر اجرای احداث ساختمان آزمایشگاه مرجع فاضلاب تهران
فراخوان عمومی ساخت رادیاتورهای بخش HT سیستم خنک کننده مولدهای بیوگاز نیروگاه مدول 4-1 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (معاملات گروه 2)
خرید، حمل و عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی‌اتیلن در اقطار مختلف و به طول تقریبی5000 متر طبق نقشه و مشخصات فنی در ناحیه نازی‌آباد و محدوده تحت پوشش شرکت آبفای منطقه 6 تهران و اجرای حدوداً 3000 فقره انشعابات فاضلاب به‌صورت پراکنده و شناور
پارسال/ آبفای منطقه 2 تهران بیش‌ترین حجم شبکه فاضلاب را اجرا کرد
نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ساخت ساختمان آزمایشگاه مرجع فاضلاب
فراخوان عمومی انجام عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد مدول 4-1 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (معاملات گروه 2)
نتیجه ارزیابی کیفی خرید،نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و دبی سنج در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله گذاری فاضلاب ناحیه مرکزی CN قطعه C3
نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله گذاری فاضلاب ناحیه مرکزی CN قطعه C4
نگهداری ، امداد و بهره برداری از شبکه و تأسیسات فاضلاب در محدوده ناحیه سه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران
انجام خدمات حسابداری شامل : رسیدگی ، ممیزی و ثبت اسناد مالی ، تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش ، تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ، صورتهای مالی و....... ستاد و نواحی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .
نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه احداث مجموعه پست امداد تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
فراخوان عمومی خرید سنسور اندازه گیری H25واحد حذف بو و کنتور جریان آب تانک پلیمر واحد آبگیری لجن مدول 4-1 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران(معاملات گروه 2)
مناقصات آب و فاضلاب

طرح ها و مناقصات آب فاضلاب روستایی تهران

طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب روستای نیکنامده شهرستان شمیران طی شش ماهه اول سالجاری به بهره برداری می رسد
تکمیل 16 مجتمع آبرسانی روستایی آبفار استان تهران در سال پیش رو
تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز و تحویل تأسیسات روستای پلنگ دره در جلسه با مسئولین فرمانداری شهرستان پیشوا
بهبود وضعیت آبرسانی در روستای ناماور شهرستان فیروزکوه
دو پروژه آبرسانی تا خرداد ماه سال آینده در شهرستان دماوند به بهره برداری خواهد رسید
بررسی وضعیت آبرسانی به روستای زردبند شهرستان شمیران در نشست مردمی این شهرستان با اهالی
آبرسانی به 280 نفر در روستای آجر بست شهرستان ورامین
افتتاحیه تاسیسات آبرسانی جلیل آباد از مجتمع آبرسانی روستایی جامکاران شهرستان پیشوا در دهه فجر
وضعیت آبرسانی به روستای امین آباد شهرستان شمیران بهبود یافت
اجرای 800 متر خط انتقال آب در روستای چی چکلو شهرستان اسلامشهر
اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب و نصب انشعاب در روستای گلحصار شهرستان ری
برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از لوله های چدن نشکن در آبفار استان تهران
آبفار شهرستان ملارد شبکه آبرسانی در دو روستای تحت پوشش خود را شستشو نمود
مدیرعامل آبفار استان تهران اعلام کرد: بهره برداری از پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش MBBR در روستای سعید آباد پردیس
بخشی از شبکه توزیع آب در روستای حصار دماوند بازسازی شد
مناقصات آب فاضلاب روستاییلوله، اتصالات و تأسیسات تهران