مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری تربت حیدریه

مناقصات آبرسانی تربت حیدریه و طرح های آبیاری تربت حیدریه و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری تربت حیدریه

مناقصات لوله کانال تلگرام