مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری بوئین زهرا

مناقصات آبرسانی بوئین زهرا و طرح های آبیاری بوئین زهرا و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری بوئین زهرا

مناقصات لوله کانال تلگرام