مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری بهاباد

مناقصات آبرسانی بهاباد و طرح های آبیاری بهاباد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری بهاباد

مناقصات لوله کانال تلگرام