مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری بشاگرد

مناقصات آبرسانی بشاگرد و طرح های آبیاری بشاگرد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری بشاگرد

مناقصات لوله کانال تلگرام