مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری اندیکا

مناقصات آبرسانی اندیکا و طرح های آبیاری اندیکا و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری اندیکا

مناقصات لوله کانال تلگرام