مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری اسفراین

مناقصات آبرسانی اسفراین و طرح های آبیاری اسفراین و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری اسفراین

مناقصات لوله کانال تلگرام